صافکار نیمه ماهر، شاگرد صافکار، وکار آموزی


شرح موقعیت شغلی

صافکار نیمه ماهر به صورت درصدی .شاگرد صافکار بصورت هفتگی توافقی و کار آموز صافکاری در محیطی آرام بدون حاشیه در شهریار بدون جای خواب آدرس. شهریار جاده شهریار به آدران بعد از شهرک مصطفی خمینی جنب پمپ گاز توحید پیامک پاسخگو نیستم فقط تماس

برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.

در وبلاگ بخوانید