جست و جو فرصت‌های نشان‌شده

کارمند آشنا به کامپیوتر


شرح موقعیت شغلی

چندنفرنیروی‎‎آقایاخانم آشنابه تایپ‎وکامپیوتر بابیمه،سرویس،حقو‎ق‎مکفی حوالی کهریزک 22 ـ 56519520برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.