جست و جو فرصت‌های نشان‌شده

کارشناس شیمی


شرح موقعیت شغلی

کارشناس شیمی خانم جهت واحد تحقیق و توسعه کارخانه تولید قیر آشنا به زبان انگلیسی نیازمندیم. لطفا رزومه خود را به این آدرس ایمیل فرمایید: fani.civil@gmail.com
برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.