جست و جو فرصت‌های نشان‌شده

حسابدار خزانه


شرح موقعیت شغلی

حسابدار خزانه دارای تسلط کامل به امور خزانه داری توانایی تهیه بودجه نقدینگی دارای حداقل سه سال سابقهبرای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.