شابلون زن ماهر نیازمندیم


شرح موقعیت شغلی

شابلون زن ماهر نیازمندیم ،حقوق بستگی به مهارت دارد هر ۵ ساعت اضافه کاری یک روز کامل حساب میشه یومیه هر هفته ،تسویه ۵ هر ماه

برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.

در وبلاگ بخوانید