جست و جو فرصت‌های نشان‌شده

کارمند خانم جهت کانتر فروش


شرح موقعیت شغلی

کارمند خانم جهت کانتر فروش داخلی وخارجی (شیفت صبح وبعدازظهر) 44632007 8


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.