جست و جو فرصت‌های نشان‌شده

استخدام پزشک عمومی با پروانه تهران در ...


شرح موقعیت شغلی

پزشک عمومی با پروانه تهران جهت شیفت شب در درمانگاه شبانه روزی دارالشِفاء غرب تهران (سردارجنگل) نیازمندیم تماس 8صبح تا 17برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.