نیازمند نیروی ماهر وکیوم کابینت


شرح موقعیت شغلی

به یک نیروی ماهر جهت کار با دستگاه وکیوم کابینت جهت تولید درب کابینت ممبران نیازمندیم کار به صورت دائمی و جای خواب و بیمه دارد کارگاه در استان بوشهر بندر گناوه میباشد حقوق ب صورت توافقی و عالی (بستگی ب توان شما جهت کار با دستگاه دارد)

برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.

در وبلاگ بخوانید