جست و جو فرصت‌های نشان‌شده

دفتردارخانم جهت شرکت قطعات خودرویی


شرح موقعیت شغلی

دفتر دار خانم آشنا به زبان انگلیسی جهت کار در شرکت تامین کننده قطعات خودرویی نیازمندیم . آدرس ایمیل جهت ارسال رزومه : qualityedep@gmail.comبرای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.