استاکار ماهر بستنی


شرح موقعیت شغلی

به یک استا کار ماهر بستنی فروشی جهت کار در شهرستان اسفراین نیازمندیم همراه جا خواب صبحانه ناهار و شام ۰۹۲۲XXX۴۲۰۱ (نمایش کامل)
برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل یا موبایل خود را وارد کنید.

در وبلاگ بخوانید