جست و جو فرصت‌های نشان‌شده

فقط 2نفر آقا


شرح موقعیت شغلی

استخدام فقط3نفرآقا درآمدماهیانه10م ازماه اول دارای خوابگاه و سرویس رفت وآمد افشین 44090202 09121756219


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.