استخدام نگهدار سالمند بیمار


شرح موقعیت شغلی

به تعدادی خانم جهت نگهداری از سالمند،حقوق7تا14میلیون بامزایاشبانه روزی یاروزانه 15 الی 66949713


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل یا موبایل خود را وارد کنید.

در وبلاگ بخوانید