چرخکار آقاو مزدی دوز(شلوارزنانه/پارچه ای/)


شرح موقعیت شغلی

چرخکار ماهر آقا(تمیز دوز) در محیطی ارام و دوستانه نیازمندیم(تصویه هفتگی نقد) کار دائم!!!! به تعدادی مزدی دوز شلوار زنانه ⬅️(تمیز دوز)➡️ با حداقل 3 کله چرخ فعال نیازمندیم ⛔داخل منزل با یک چرخ کار نمی دیم فقط کارگاه⛔ دوستان تحت هیچ شرایطی شهرستان کار نمی دیم لطفا تماس نگیرید. ادرس مغازه :سرای ملی ادرس کارگاه:ایستگاه سعادت در صورت فراهم بودن موارد مذکور عکس کارگاه و ادرس جهت بازدید ارسال کنید

برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل یا موبایل خود را وارد کنید.

در وبلاگ بخوانید