فروشنده خانم و آقا جهت همکاری در فروشگاه موبایل


شرح موقعیت شغلی

به یک فروشنده خانم و آقا جهت همکاری در فروشگاه موبایل واقع در پاساژ چارسو نیازمندیم. حقوق بین ۳.۵۰۰تا ۱۰ تومان

برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.

در وبلاگ بخوانید