منشی خانم جهت موسسه حقوقی


شرح موقعیت شغلی

به یک منشی خانم جهت کار در موسسه حقوقی نیازمندیم واقع در فردوسی ساعت کار شنبه تا چهارشنبه ۹صبح تا ۴وپنج شنبه ها تا ۱۲ حقوق ثابت پس از کسورات بیمه ۳ ملییون تومان ثابت در ماه با امکان پاداش جهت فعالیت محل کار فردوسی میباشد فقط رزومه ارسال کنید و تلفنی پاسخگو نیستیم

برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.

در وبلاگ بخوانید