نگین چین با سابقه


شرح موقعیت شغلی

به تعدادی خانم نگین چین برروی شابلون باسابقه کارجهت کاردرمنزل به خانمی جهت کار با دستگاه نگین چین در منزل هم کار داده میشود

برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.

در وبلاگ بخوانید