استخدام خانم‌ جهت‌ نگهداری از کودک


شرح موقعیت شغلی

به‌چندنفر‌خانم‌جهت‌نگهداری ازکودک بصورت روزانه و شبانه روزی نیازمندیم 44026289


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل یا موبایل خود را وارد کنید.

در وبلاگ بخوانید