جست و جو فرصت‌های نشان‌شده

منشی مدیر عامل


شرح موقعیت شغلی

منشی مدیرعامل با روابط عمومی بالا نیازمندیم 77531034 09917305043


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.