استخدام فروشنده


شرح موقعیت شغلی

استخـدام نیروی آقـا درآمد ماهیانه حداقل 9 میلیون تومان اگر به دنبال پیشرفت عالی و درآمد خوب هستی، زنگ بزن (واحدی) 67594 09368090322


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.

در وبلاگ بخوانید