آماده ساز رستوران


شرح موقعیت شغلی

یک نفر جهت آماده سازی و شست و شو سابقه کار در رستوران داشته باشد مرتب و منظم باهوش متعهد و مودب با جای پیشرفت یکروز در هفته آف با حقوق ساعت کاری ۱۱:۳۰ تا ۱شب وعده غذایی جای خواب/ ساکن تهران بدون جای خواب حقوق دریافتی بیشتر حقوق پایه ۴.۵م رستوران واقع در بلوار دریا میباشد

برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.

در وبلاگ بخوانید