مرکز جراحی محدود افق


شرح موقعیت شغلی

مرکز جراحی محدود افق واقع در توانیر جهت کادر درمان خود نیازمند کارشناس بیهوشی می باشد 09125378776


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.

در وبلاگ بخوانید