به 1نفر اقا جهت کار در مکانیکی ماشین سنگین نیاز مندیم


شرح موقعیت شغلی

میکانیکی ماشین سنگین ولو فقط،شرایطش هم توافقی هست مدرکم ملاک نیس ۰۹۳۸XXX۵۷۰۴ (نمایش کامل)
برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل یا موبایل خود را وارد کنید.

در وبلاگ بخوانید