جست و جو فرصت‌های نشان‌شده

مهندس عمران جهت مهندسین مشاور


شرح موقعیت شغلی

مهندس عمران  جهت مهندسین مشاور با 8سال سابقه جهت رسیدگی فنی (فهرست بهای ابنیه و راه وباند) و با 10سال سابقه جهت سرپرستی دفتر نظارت آشنا به دستورالعمل های شهرداری Rahab.Office.Center@Gmail.Com


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.