مزدی دوز مانتو زیر چرخی، خیاط راسته دوز زیگزال دوز


شرح موقعیت شغلی

نیازمند تعدادی همکار مزدی دوز بیرون بر برای مانتو زیر چرخی تسویه نقدی یا یومه هفتگی تسویه ماهانه هر فصل یک مدل الی دو مدل کار تعدادی همکار برای کار در کارگاه خیاط راسته دوز شلوار اسلش زگزال دوز وسط کار تسویه نقدی هر هفته

برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل یا موبایل خود را وارد کنید.

در وبلاگ بخوانید