استخدام خانم ترک زبان


شرح موقعیت شغلی

به یک نفر خانم‌ترک‌زبان جهت نگهداری از سالمند نیازمندیم 44026239


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل یا موبایل خود را وارد کنید.

در وبلاگ بخوانید