خیاط ماهر و نیمه ماهر


شرح موقعیت شغلی

بتعدادی خیاط ماهرونیمه ماهر زنانه دوز نیازمندین خانم یا اقا حوالی میدان انقلاب تلفن و

برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.

در وبلاگ بخوانید