جست و جو فرصت‌های نشان‌شده

منشی خانم باروابط عمومی بالا


شرح موقعیت شغلی

منشی خانم باروابط عمومی بالا مسلط به word و excel ( محدوده فرشته ) 22031751


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.