پرستار خانوم جهت نگهداری از سالمند خانوم


شرح موقعیت شغلی

به یک نفر. پرستار خانوم به صورت نیمه وقت (در ماه ۱۵ روز ) در محیطی کاملا. خانوادگی. و ارام جهت نگهداری از سالمند خانوم. پوشکی. نیازمندیم. با ضامن معتبر.

برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.

در وبلاگ بخوانید