جست و جو فرصت‌های نشان‌شده

استخدام پزشک عمومی


شرح موقعیت شغلی

پزشک عمومی بامدرکMMT جهت مسئول فنی(2شیفت) نیازمندیم محدوده نسیم شهر 09367118340


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.