به یک عدد کارگر ماهر جهت کار صافکاری وسپر سازی


شرح موقعیت شغلی

یک عدد کارگر ماهر جهت کار صافکاری وسپر سازی نیازمندم (درصدی حقوقی اجاره‌ ) با جای خواب

برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.

در وبلاگ بخوانید