استخدام سرایدار مقیم مجتمع مسکونی


شرح موقعیت شغلی

استخدام سرایدار متاهل ترجیحا بازنشسته


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.

در وبلاگ بخوانید