شرکت معتبری نیاز به تکنسین کوره و نسوز و کارشناس فرایند


شرح موقعیت شغلی

شرکت معتبری نیاز به تکنسین کوره و نسوز و کارشناس فرایند باگرایش متالوژی و شیمی با حداقل 5 سال سابقه کاری.ا ستان کرمان - شهرستان راور نیاز دارد 09193933987 estekhdam1586@gmail.comبرای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل یا موبایل خود را وارد کنید.

در وبلاگ بخوانید