جست و جو فرصت‌های نشان‌شده

منشی مدیر عامل-مسئول دفتر


شرح موقعیت شغلی

مسئول دفتر مدیر عامل جهت همکاری دریک شرکت معتبر نیازمندیم resume@tora.ir


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.