به یک پرستار خانوم احتیاج داریم برای سالمند خانوم


شرح موقعیت شغلی

به یک پرستار احتیلج دلریم برای نگهداری از سالمند در یک خانه ۱۸۰ متری ۳ خوابه ک یک اتاق اختصاصی ب خانوم داده میشود کار پرستار دادن دارو واشپزی هست مراقبت از سالمند ۶۱ ساله ک کارهاشو خودش انجام میده

برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل یا موبایل خود را وارد کنید.

در وبلاگ بخوانید