تکنسین فنی آقا


شرح موقعیت شغلی

یک هلدینگ معتبر به یک نفر نیروی آشنا به امور فنی ساختمان جهت کمک در کارهای ساختمانی و بازسازی نیازمندیم. ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه ۸صبح تا ۶ عصر پنجشنبه ها ۸صبح تا ۱ ظهر

برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.

در وبلاگ بخوانید