نیروی خدماتی مراقبت و پرستاری


شرح موقعیت شغلی

«شرکت همیاران آریا وندا» نیروی خدماتی مراقبت و پرستاری از سالمندان نیازمند است 88532871 و 09166002788برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل یا موبایل خود را وارد کنید.

در وبلاگ بخوانید