برندسازی محصولات وثبت سفارش


شرح موقعیت شغلی

کاردرشرکتی معتبر زیرنظروزارت بهداشت ودرمان حداقل تحصیلات دیپلم ازسن 18 تا 28 سال کف درامد 4 تومان سقف درامدی به میزان تلاش شما بستگی دارد افرادبا انگیزه پیام بدن

برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.

در وبلاگ بخوانید