مکانیک ماهر و نیمه ماهر با جای خواب نیازمندیم


شرح موقعیت شغلی

مکانیک ماهر و نیمه ماهر با جای خواب نیازمندیم وحقوق به صورت درصدی و حقوقی

برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.

در وبلاگ بخوانید