جست و جو فرصت‌های نشان‌شده

کارشناس کشاورزی


شرح موقعیت شغلی

به کارشناس کشاورزی و باغبانی بازنشسته آشنا به مدیریت نیازمندیم sedaghat_17@yaghoo.com


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.