منشی خانم جهت آشپزخانه نیازمندیم


شرح موقعیت شغلی

ساعت کاری ۱۱ ظهر تا ۴.۳۰ بعدالظهر با ناهار حقوق ۲.۵۰۰ جهت پاسخگویی تلفن

برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.

در وبلاگ بخوانید