همکار مسئول فنی


شرح موقعیت شغلی

به همکار پزشک مسئول فنی مرکز MMT جهت دو شیفت از 8 صبح تا 4 بعداز ظهر محدوده خیابان شمشیری از 6 دی ماه نیازمندیم 09123834044                09123834044


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل یا موبایل خود را وارد کنید.

در وبلاگ بخوانید