استخدام نگهدار کودک سالمند


شرح موقعیت شغلی

نخبگـان آرامش نخستین با 25سال سابقه نیروی خانم برای مراقبت از سالمند ،بیمار و کودک شبانه روزی و روزانه 66565659 66917252


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل یا موبایل خود را وارد کنید.

در وبلاگ بخوانید