استخدام کارمند اداری


شرح موقعیت شغلی

کارمند خانم آموزش پذیر جهت انجام امور اداری و دفتری شرق تهران، حقوق همراه با مزایا و بیمه 09124106208


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل یا موبایل خود را وارد کنید.

در وبلاگ بخوانید