کانترکار و صندوقدار خانم


شرح موقعیت شغلی

شیفت صبح: ساعت کار از ۱۰:۳۰ الی ۱۷:۰۰ صبحانه+ناهار+هفته ای ۱ روز off ماهانه ۲/۲۰۰/۰۰۰ -------------------------- شیفت شب: ساعت کار ۱۷:۰۰ الی ۰۰:۳۰ شام و سرویس برگشت در محدوده شرق ماهانه ۲/۴۰۰/۰۰۰







برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.