سرپرست خانم وسالن کار خانم تالار


شرح موقعیت شغلی

به یک نفر سرپرست خانم و اقا مسلط به کار تالارداری وپذیرایی وتعدادی خانم واقا سالن کار جهت کار در تالار پذیرایی مکانی دولتی ومحیطی بسیار مرتب ومنظم وکاملا سالم نیازمندیم حقوق توافقی میباشد سوابق خودرا پیامک نمایید

برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.

در وبلاگ بخوانید