صافکار ماهر نیازمندیم


شرح موقعیت شغلی

استادکار صافکار با لوازم درصدی یا حقوقی

برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل یا موبایل خود را وارد کنید.

در وبلاگ بخوانید