جست و جو فرصت‌های نشان‌شده

پذیرشگر هتل خانم و آقا ـ مسلط ...


شرح موقعیت شغلی

پذیرشگر هتل (خانم وآقا) مسلط به زبان انگلیسی حداکثرسن40 با سابقه کار 82 ـ 40882566برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.