استخدام آرایشگر


شرح موقعیت شغلی

چند نفر آرایشگر ماهر و وردست نیازمندیم 09395514110


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل یا موبایل خود را وارد کنید.

در وبلاگ بخوانید