جست و جو فرصت‌های نشان‌شده

کارمند آشنا به کامپیوتر


شرح موقعیت شغلی

کارمند آقا مسلط به word , excel و ایمیل و آشنا به زبان انگلیسی Ghadir.co@live.com


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.