جست و جو فرصت‌های نشان‌شده

استخدام حسابدار مسلط به نرم افزارهای مالی


شرح موقعیت شغلی

استخدام حسابدار  مسلط به  نرم افزاهای مالی  با حداقل 4سال  سابقه کاری       info@shetaab.comبرای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.